Đăng tin tức‎ > ‎

Dọn rác máy tính không cần phần mềm

đăng 08:48 28 thg 3, 2016 bởi Trần Anh   [ đã cập nhật 08:49 28 thg 3, 2016 ]

CCleaner, CleanMaster,... là các phần mềm thường dùng để dọn rác tuy nhiên mình thấy có những thư mục rác mà nó không hề quét tới, vì vậy, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thủ thuật dọn các file ấy ko cần đến phần mềm nào cả. Công việc đơn giản dành cho các bạn chỉ là Coppy rồi Paste ra file .bat sau đó lưu lại vào ổ D lâu lâu lại bỏ ra chạy một lần đỡ phải cài win tại nhà nhé,

1./ mở Notepad, copy và Paste đoạn mã sau

@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo OK... 
pause

2./ Lưu lại file với tên bất kỳ và để đuôi là .bat, Save kiểu All file nhé
3./ Thế là xong, bạn chỉ cần chạy file này, cửa sổ dòng lệnh cmd sẽ hiện lên, nhấn Enter để bắt đầu dọn dẹp, bao giờ hiện lên dòng "OK..." nhấn Enter để thoát ra
4./ Bạn có thể mở hộp thoại Run, gõ các lệnh Prefetch, Recent,%temp% để xóa bằng tay các file rác này

Thao tác đơn giản, chỉ với 15s máy tính của bạn có thể sạch sẽ những thư mục rác.
Chúc bạn may mắn !