Đăng tin tức‎ > ‎

Fix lỗi Skype Báo Not enough storage is available to process this command

đăng 20:29 14 thg 9, 2015 bởi Pro Thanh   [ đã cập nhật 20:30 14 thg 9, 2015 ]
Skype FIX: Not enough storage is available to process this command
Fix lỗi Skype Báo  Not enough storage is available to process this command

Fix lỗi Skype Báo  Not enough storage is available to process this command

Trung tâm cứu hộ máy tính HC Computer chuyên sửa chữa máy tính cài win tại nhà hà nội xin hướng dẫn cách khắc phục và sửa lỗi Fix lỗi Skype Báo  Not enough storage is available to process this command
B1: Tải về và update lên thư mục cài đặt : Tải về

B2: Mở tạo file txt : copy đoạn dưới pates vào và lưu là file đuôi reg ---> nhấn đúp để chạy --> khởi động lại máy và thưởng thức

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"Size"=dword:00000002
"DisableDos"=dword:00000000
"autodisconnect"=dword:0000000f
"enableforcedlogoff"=dword:00000001
"enablesecuritysignature"=dword:00000000
"requiresecuritysignature"=dword:00000000
"NullSessionPipes"=hex(7):43,00,4f,00,4d,00,4e,00,41,00,50,00,00,00,43,00,4f,\
  00,4d,00,4e,00,4f,00,44,00,45,00,00,00,53,00,51,00,4c,00,5c,00,51,00,55,00,\
  45,00,52,00,59,00,00,00,53,00,50,00,4f,00,4f,00,4c,00,53,00,53,00,00,00,4c,\
  00,4c,00,53,00,52,00,50,00,43,00,00,00,62,00,72,00,6f,00,77,00,73,00,65,00,\
  72,00,00,00,00,00
"NullSessionShares"=hex(7):43,00,4f,00,4d,00,43,00,46,00,47,00,00,00,44,00,46,\
  00,53,00,24,00,00,00,00,00
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  73,00,72,00,76,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"Lmannounce"=dword:00000000
"Guid"=hex:7b,9a,0c,ef,fa,7e,65,4c,a8,69,4b,d7,b4,11,0a,31
"AdjustedNullSessionPipes"=dword:00000001
"AutoShareWks"=dword:00000000
"IRPStackSize"=dword:00000021

Đoạn ở trên nếu không muốn lưu thành .reg bạn có thể làm theo các bước sau:

B1: mở regedit :
B2: tìm đến nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Tạo mới New --->DWORD Value  thêm dòng IRPStackSize ---> OK
B3: kích đúp vào IRPStackSize đánh 40 --->ok khởi động lại máy và thưởng thức ,
 
chay skype bao loi Not enough storage is available to process this command không cần cài lại win

Chúc bạn thành công !