ghost lại máy tính tại nhà


                Một số chương trình tự nhiên bị lỗi mà không rõ nguyên nhân. Trong máy tính đã có sẵn file backup, bạn chỉ backup lại một cách đơn giản, nếu bạn không có chúng tôi sẽ giúp bạn ghost lại máy tính tại nhà mà không ảnh hưởng hay bị mất dữ liệu.

            Để chống lại virus gây lỗi chương trình bạn cần có một phần mềm diệt virus có thể là free hoặc bản quyền, Chúng đều giúp máy tính ngăn chặn những mối nguy hiểm từ Internet. Đối với phần mềm diệt virus bản quyền sẽ được hỗ trợ tuyệt đối, còn những phần mềm miễn phí sẽ bị giới hạn một số chức năng

Hãy gọi đến hotline 097 565 3986 để được hỗ trợ:

                    Cài lại win XP giá 130.000 + Ứng dụng cơ bản
                    Cài lại win    7 giá 150.000 + Ứng dụng cơ bản
                    Cài lại win    8 giá 180.000 + Ứng dụng cơ bản

            Nếu máy tính gặp phải sự cố hoặc nghi ngờ về lỗi phần cứng dịch vụ sửa máy tính tại nhà hà nội sẽ giúp bạn điều này

Khách hàng lưu ý để việc cài đặt được nhanh chóng :

    Cất hết dữ liệu trước khi chúng tôi đến cài win
    Dữ liệu sẽ nằm ở My Doccument, Download, Destop và một số thư mục do người dùng tạo ra để lưu


        Khách hàng không mất thời gian công sức mang ra cửa hàng
        Chi phí không đắt hơn so với việc mang ra cửa hàng
        Không mất dữ liệu khi cài lại win
        Bảo hành dài hạn, bảo hành tại nhà
        Mọi công việc thay thế sửa chữa thực hiện tại nhà
        Làm việc cả ngoài giờ hành chính, phí dịch vụ vẫn không đổi